Vesimittarin vaihto

Vesimittarit omistaa, asentaa ja huoltaa yleensä aina vesiosuuskunta, jos muusta ei ole vesiosuuskunnan ja kiinteistönomistajan kesken sovittu. Vesiosuuskunnissa on suuria eroja vesimittareitten vaihtovälin suhteen, joten asia kannattaa varmistaa vesiosuuskuntakohtaisesti vesiosuuskunnan hallitukselta tai vesiosuuskunnan huoltotöitä suorittavalta yrittäjältä tai yritykseltä.

Vesimittarin vaihtoväli on vesiosuuskunnan päätettävissä

Vesiosuuskunta saattaa tehdä normaalin vesimittarin huoltovaihdon yleensä veloituksetta. Huoltoväli on mitoitettu mittarin koon mukaan.

Vesihuoltoalan yleisiä vakiintuneita käytäntöjä kannattaa noudattaa:

- pientalojen mittarit vaihdetaan 8-10 vuoden välein
- suurkuluttajien mittarit vaihdetaan 5-6 vuoden välein

Toiminta vesimittarin vaihdon lähestyessä
Mittarin vaihdosta ilmoitetaan asiakkaalle etukäteen mittarinvaihtoilmoituksella, jossa kerrotaan

- ehdotettu vaihtoaika
- yhteystiedot uuden ajan sopimiseksi
- asiakasta pyydetään myös huolehtimaan siitä, että vesimittarille pääsee esteettä suorittamaan työn


Kustannuksista
Joissain tapauksissa vesimittarin vaihdosta on oikeutettua laskuttaa. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi:

- jos vesimittarin vaihdon yhteydessä joudutaan uusimaan venttiilejä ja putkiosia
- jäätyneen tai muuten asiakkaasta johtuvasta syystä rikkoutuneen vesimittarin vaihto
- asiakkaan pyynnöstä tehty vaihto, jos mittari ei vielä ole vaihtovuorossa
- asiakkaalta laskutetaan osat ja työkustannukset vesiosuuskunnan hallinnossaan vahvistaman vuosipalvelumaksuhinnaston mukaan

Vesimittarin mittaustarkkuus

Vesihuoltoalan yleisenä käytäntönä on ollut, että vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhe on pienempi kuin ± 5 %. Jos asiakas haluaa tarkistuttaa vesimittarinsa ja tarkistuksessa mittarin todetaan näyttävän oikein, asiakkaalta veloitetaan palvelumaksuhinnaston mukainen tarkistusmaksu

Sovellettava lainsäädäntö ja viranomaisohjeet

Tukes:
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/mittauslaitteet/kulutusmittarit/vesimittarit

Mittauslaitelaki 17.6.2011/707
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110707?toc=1


Ohje päivitetty 30.10.2019
 

 
Mainos 0