Vesiosuuskunnan talous ja verotus


Vesiosuuskunnan kannattaa turvautua taloudenpidossaan ja tilintarkastuskäytäntöjä suunniteltaessa sellaisiin palveluntuottajiin, jotka ovat erikoistuneet vesihuoltolaitoksien ja vesiosuuskuntien taloushallintoon.

 

Vesiosuuskunnan talous


Vesilaitosyhdistys on julkaissut vuonna 2018 oppaan;
Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

Oppaan voi ladata oheisesta linkistä.

Kuntaliitto on julkaissut Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -oppaan julkaisun yhteydessä , koosteen 

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta.

 
Tähän koosteeseen voi tutustua oheisesta linkistä.

 

Vesiosuuskunnan verotus

Vesiosuuskunnan verotukseen liittyviin kysymyksiin saa lisätietoa oheisesta linkistä.

 

Vesiosuuskunnan omaisuuden hallinta

Suomen Vesilaitosyhdistys on laadituttanut Jyrki Paavilaisella Vesihuoltolaitoksen omaisuuden hallinnan käsikirjan, joka on ladattavissa oheisesta linkistä. 

Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on julkaissut joulukuussa 2020 raportin , Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot

Selvitys antaa tietoa vesihuoltolaitosten maksujen ja kustannusten kattavuudesta. Vesihuollon maksujen läpinäkyvyyttä tutkittiin suoritetussa selvitystyössä vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) kirjattujen tietojen pohjalta. Lisäksi seitsemän vesihuoltolaitosta toimi pilottilaitoksena, joiden taloushallintoa tarkasteltiin tarkemmin. Työn yhteydessä koostettiin myös talousennuste ja maksumuutoksien malli.

Selvityksen mukaan maksujen kustannusten kattavuus toteutuu reilulla puolella Lounais-Suomen laitoksista. Katsotaan myös, että vesihuoltolaitokset pystyvät kattamaan tulevaisuuden kustannukset maksutuotoillaan, jos ennusteita ja maksumuutoksia tehdään ajoissa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että vaikka maksut kattaisivatkin vesihuollon kustannukset, on vesihuoltolaitoksilla vielä paljon parannettavaa maksujen kohdentuvuuden ja läpinäkyvyyden saralla.

Raportissa on esitetty hyviä käytäntöjä ja kehittämistoimenpiteitä vesihuoltolaitosten taloudellisen ja kestävän toiminnan kehittämiseen.

Julkaisun voit ladata vesiosuuskunnat.fi tietokannasta oheisesta linkistä.
 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0