Vesihuoltolaitostietojärjestelmä (VEETI)

1.1.2016 alkaen vesihuoltolaitostietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.

Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista.

Mikäli vesihuoltolaitoksella, vesiosuuskunnalla tai vesiyhtymällä on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön 1.1.2016 alkaen. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia. Järjestelmässä tulee olemaan tietoa mm. verkostoon liittyneiden ja liittymättömien asukkaiden määristä taloudellisista tunnusluvuista mm. taksoista  vedenhankintaan otetuista ja toimitetuista vesimääristä vesihuoltolaitosten toimintamuodoista vesi- ja viemäriverkostojen materiaaleista ja määristä


VEETIn tuotantokäyttöönotto alkaa 1.1.2016


VEETIin pääset tutustumaan tästä linkistä: https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti
Vuositietoa ei saa syöttää vielä ( ohje versio 30.11.2015).


Lisätietoa ladattavista oppaista.
Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0