Vesiosuuskunnan perustaminen


Mietitkö vesiosuuskunnan perustamista ?


vesiosuuskunnat.fi -palvelun asiantuntijat ovat tarvittaessa apuna heti projektinne alusta lähtien.

Suoritamme seuraavia vesiosuuskunnan perustamiseen liittyviä toimeksiantoja:

1.Esisuunnittelu

- vesihuoltotarpeen selvittäminen, talousveden ja jäteveden osalle tarvittaessa erillisinä
- tarvekartoituksen suorittaminen

2.Vesiosuuskunnan/vesiyhtymän/osakeyhtiön/avoimen yhtiön perustaminen

- toimintaryhmän kokoaminen tarvekartoituksen perusteella
- lainopilliset perustamistyöt
- yhteydenpito kuntaan , toiminta-alueen vahvistamiseksi

3.Yleissuunnitelman laatiminen
- suunnitelmaselostuksen laatiminen
- mahdollisten vaihtoehtojen selvittäminen ja raportointi
- toiminta-alueen yleiskartan laadinta ( toiminta-alueen vahvistamiseksi)
- suunnitelmakartan laadinta
- käyttö- ja huoltokustannusarvion laadinta

4.Rahoitussuunnittelu ja Rahoitusjärjestelyt

- toteutusbudjetin laadinta
- käyttötalouden suunnittelu
- rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen
- rahoitusehdotuksen laadinta ja hyväksyttäminen
- rahoituksen toteutumisen seuranta ja raportointi

5.Rakennussuunnittelu
- yleiskartan (toiminta-aluekartan) laadinta ja hyväksyttäminen
- suunnitelmakarttojen laadinta
- kaivantotyyppien määrittelyt ja tuentatarpeen määrittelyt
- materiaaliluetteloiden laadinta tarjouspyyntöjä varten
- sähköä vaativien laitteiden sähkön saannin  (sopimukset, liittymät ja kaapelireitit)

6. Lupa-asioiden hoitaminen
- toiminta-alueen hakeminen ja hyväksyttäminen
- johto-alueiden selvitys ja toimintalupien hakeminen sekä raportointi
- vesistörakentamisessa tarvittavien lupien selvittäminen, hakeminen ja raportointi
- tiestöjen alituksissa, tiehallinnon lupamenettelystä huolehtiminen
- mahdollisesti tarvittavien ympäristölupien selvittäminen, lupahakemusten laadinta

7. Rakennuttaminen ja valvonta
- työmaavalvonta
- työmaapäiväkirjan sekä työmaakokouksien pitäminen
- viranomaistarkastuksista huolehtiminen
- painekokeiden järjestäminen / painekokeiden valvonta

8. Käyttööotto ja lopputarkastukset
- käyttöönottotarkastukset ja niistä raportointi
- loppupiirustuksien tarkastus ja hyväksyminen
- käyttöönottodokumentoinnin tarkastus sekä tarvittaessa täydentäminen

Annamme mielellämme tarjouksen vesiosuuskuntanne perustamisesta ja toimintaan saattamisesta.

Ota yhteyttä Suomen Vesiosuuskuntien Liiton sihteeriin, Simo Heiniseen, puh. 040-5673956 tai sähköpostilla simo.heininen_puhdasvesi.JPG

 
Mainos 0