Vesiosuuskunnan säännöt

Suomessa toimii arvioiden mukaan n 1500 vesiosuuskuntaa. Näiden vesiosuuskuntien säännöissä on sekä toiminnallisuudesta ja vesiosuuskunnan erilaisesta toimintaiästä johtuvia huomattavia erilaisuuksia.

Uusia vesiosuuskuntia perustettaessa kannattaa turvautua kokeneiden vesi-isännöitsijöiden ammattitaitoon myös sääntöjen laadinnassa.

Uusien vesiosuuskuntien säännöissä on syytä ottaa huomioon :
- Uudistettu osuuskuntalaki (astui voimaan 1.1.2014)
- Laki vesihuoltolain muuttamisesta  (astui voimaan 1.9.2014)


Suomen Vesi-isännöinti on laatinut vesiosuuskuntien virtuaaliset mallisäännöt ,joiden avulla voi alkaa suunnitella vesiosuuskuntien sääntöuudistusta. Nämä säännöt eivät kaikissa tapauksissa sovellut suoraan jokaisen vesiosuuskunnan käyttöön.

Suositeltavaa on ottaa yhteyttä Suomen Puhdasvesi Yhtiöihin, Suomen Vesi-isännöintiin , puh. 044-215 8800 ja tiedustella tarjousta tai kustannusarviota vesiosuuskuntien sääntöjen uudistamisesta.

Linkki Suomen Vesi-isännöinnin laatimiin vesiosuuskunnan sääntöihin

Vesilaitosyhdistys on julkaissut vuoden 2019 alussa myös omat suosituksensa vesiosuuskuntien mallisäännöiksi. Eräänä eroavaisuutena eri mallisääntöjen välillä on, että hallituksen jäsenten lukumäärä vaihtelee eri sääntösuosituksista  yhdestä henkilöstä aina viiteen henkilöön saakka. Lisäksi tulee tapauskohtaisesti harkita, että onko esimerkiksi tarpeen varautua vesiosuuskunnan tulevissa sääntömuutoksissa siihen, että hallituksessa voisi työskennellä myös ei jäseniä, esimerkiksi vesi-isännöitsijä. Tällä tavalla menetellen vesiosuuskunnan hallitus saattaisi saada lisää ammattiosaamista hallitustyöskentelyyn.

Vesilaitosyhdistyksen suosituksen mallisäännöistä voi ladata oheisesta linkistä.
Säännöistä on myös ladattavissa word- ja open office- tiedosto versiot.

Lisätietoja myös Suomen Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilta.

 
Versio 14.2.2019

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0