Ajankohtaista vesihuoltoasiaa

Tällä sivulla kerrotaan  vesihuollon ajankohtaisista asioista.
Jos sinulla on jokin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe, niin lähetä meille uutisvinkki.

 

Vesihuolto 2023 -päivät toukokuussa Jyväskylässä

Lue lisää: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuolto-2023-paivat-jarjestetaan-toukokuussa-jyvaskylassa/Vesihuoltolaitosten toimistopäivät Helsingissä 5.-6.10.2022

Lue lisää: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitosten-toimistopaivat-helsingissa-5-6.10/Hyvän vesihuollon kriteerit -hanke
24.8.2022

Hyvän vesihuollon kriteerit -hankkeessa on pyritty määrittelemään, millaista on hyvä vesihuolto. Työ laadittiin Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n, Suomen Kuntaliitto ry:n, MMM:n, STM:n ja YM:n tilauksesta vuoden 2020 aikana. Hankkeessa laadittiin vesihuoltoalalle hyvän vesihuollon kriteerit, jotka toimivat eri toimijatahojen ja osapuolten työkaluna.

Vesilaitosyhdistys on edelleen muokannut kriteeristöä vuoden 2022 kuluessa siten, että kriteerit olisivat yksiselitteisiä, tasapuolisia ja sähköiseen kriteerityökaluun soveltuvia.  Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä.

Tutustu Hyvän vesihuollon kriteerit -työkaluun täällä: https://www.vvy.fi/kehittaminen-ja-tutkimus/hyvan-vesihuollon-kriteerit-tyokalu/

VVY:n kehittämispäällikkö Saijariina Toivikon blogi "Millaista on hyvä vesihuolto?" https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/millaista-on-hyva-vesihuolto/

Hyvän vesihuollon kriteerit -pdf on ladattavissa ilmaiseksi VVY:n verkkokaupasta: https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/hyvan-vesihuollon-kriteerit/ - suora linkki pdf-tiedostoon: https://www.vvy.fi/site/assets/files/5496/hyvan_vesihuollon_kriteerit.pdf

Huom!: Tietoiskuwebinaari Hyvän vesihuollon kriteerit käyttöön! 27.9. klo 9.15. Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://vvy.etapahtuma.fi/Koulutushaku/Koulutustuote/id/724Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa
1.7.2022

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi mm. Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, jonka yhtenä tavoitteena on hiilineutraali vesihuolto Suomessa vuonna 2030. Päästötavoitteet ovat osana myös kuntien päätöksentekoa.

Lue lisää: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitoksen-ilmastotyokalut-kohti-hiilineutraalia-vesihuoltoa/

 

Vesijohtojen kunnon selvittämisestä valmistunut uusi opas
30.6.2022

Vesijohtojen kunnon tutkiminen -oppaassa esitellään vesijohtojen ja paineviemäreiden kuntotutkimusmenetelmiä jaoteltuna putken sisäisiin ja ulkoisiin menetelmiin.

VVY:n tiedote oppaasta: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesijohtojen-kunnon-selvittamisesta-valmistunut-uusi-opas/

Opas on ladattavissa VVY:n sivuilta: https://www.vvy.fi/site/assets/files/6898/vesijohtojen_kunnon_tutkiminen.pdf

 

Suomessa vesi on halpaa ja työvoima kallista: sen paljastaa Hattulan vesijohtovuoto, jossa maastoon on valunut miljoonia litroja juomavettä
29.6.2022

Lue Ylen juttu täältä: https://yle.fi/uutiset/3-12515430

 

Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalu on nyt pilot-käytössä
16.6.2022

Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä. Työkalu on pilottikäytössä eli työkalusta ja kysymyksistä kerätään käyttäjiltä palautetta. Lue lisää: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/hyvan-vesihuollon-kriteerit-tyokalu-on-nyt-pilot-kaytossa/Siirrettävä desinfiointilaitteisto lahjoituksena Joroisten seudun vesiosuuskunnille
4.6.2022 (lue lisää)


 

Asiantuntijaryhmä: Jätevesien ravinteet turvaamaan ruuantuotantoa lannoitekriisissä
30.5.2022

Ravinneomavaraisuutta ja ruokaturvaa voidaan parantaa tehostamalla ravinteiden kierrätystä. Johtavien maatalous-, ruuantuotanto- ja ympäristöasiantuntijoiden ryhmä ehdottaa toimia, jotka turvaavat Suomen ruuantuotantoa niin kriisioloissa kuin pidemmällä tulevaisuudessa. Toimissa keskitytään erityisesti jätevesien typen kierrätykseen. Lue lisää: https://vesitalous.fi/2022/05/asiantuntijaryhma-jatevesien-ravinteet-turvaamaan-ruuantuotantoa-lannoitekriisissa/

 

Vesihuoltolaitosten yhteishankkeisiin etsitään osallistujia
24.5.2022

Vesilaitosyhdistys koordinoi hankkeiden jatkovalmistelua kutsumalla hankkeista kiinnostuneet vesihuoltolaitokset kokoukseen keskustelemaan hankkeiden edistämisestä vesihuoltolaitosten välisinä yhteishankkeina.

Lue lisää: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitosten-yhteishankkeille-etsitaan-osallistujia/
 


Vesiosuuskuntien yhdistäminen vesihuoltolaitokseen -opas

Opas toimii yleisohjeena vesiosuuskuntien yhdistämiseen: mm. talous, verotus, liittymismaksut, verottajan näkemys.

Lataa opas täältä: https://www.vvy.fi/site/assets/files/6799/vesiosuuskuntien_yhdistaminen_vesihuoltolaitokseen_-_opas.pdfVesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat valmistuivat
18.5.2022

Vesihuollon häiriötilanteista selviytymistä varten on laadittu uusia toimintakorttien mallipohjia. Toimintakortit on tarkoitettu ohjeistamaan ja helpottamaan toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut ja sitä ehkäisevät riskinhallintatoimenpiteet eivät ole riittäneet.

Lue lisää: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuollon-hairiotilanteiden-toimintakorttien-uudet-mallipohjat-valmistuivat/Vesitalousstrategia 2030
14.4.2022


Maa-ja metsätalousministeriön julkaisema strategia esittelee lyhyesi keskeiset toimintaympäristön muutostekijät sekä vision: puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163938

 

Älykäs vesitekniikka -julkaisu luettavissa issuu.com-palvelussa
14.4.2022

Aiheina mm. digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen vesihuollossa ja jätevesien ravinteiden tehokkaampi kierrätys. Tutustu täällä: https://issuu.com/mediaplanetfi/docs/web_vesitekniikka_kl_2022

 

Suomen suurimman vesiosuuskuntia koskevan oikeudenkäynnin jatkovaikutukset lieksalaiselle vesiosuuskunnalle
(Lue lisää) 6.4.2022, päivitys 11.4.2022, päivitys 16.5.2022, päivitys 30.5.2022, päivitys 6.6.2022

 

Kansallinen vesihuoltouudistus
8.3.2022

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt hankkeeseen johtoryhmän ja visioryhmän. Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi visioryhmän valmisteleman kansallisen vesihuoltouudistusohjelman 20.4.2021. Uudistusohjelman toimeenpano on käynnissä.

https://mmm.fi/vesihuoltouudistus

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b908a9cf-351a-4cb9-a907-15b687efceda&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

 

Vesihuolto 2022 -päivät
4.3.2022

Vesihuolto 2022 -päivät järjestetään Botniahallissa ja Vaasan alueella 11.-12.5.2022:
https://www.vvy.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/vesihuoltopaivat/Vesilaitosyhdistys: Maailman vesipäivänä viestimme pohjavesien suojelusta
1.3.2022

VVY kannustaa jäsenistöään viestimään esimerkiksi somekanavillaan aiheesta. Maailman vesipäivää vietetään 22.3. Tutustu esitteisiin ja valmiisiin kampanjointipohjiin täällä:
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/maailman-vesipaivana-viestimme-pohjavesien-suojelusta/

Tietoa maailman vesipäivän taustasta myös Suomen YK-liiton sivuilla:
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/maailman-vesipaiva
 


Vesilaitosyhdistys: Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat valmistuivat
1.3.2022

Vesihuollon häiriötilanteista selviytymistä varten on laadittu uusia toimintakorttien mallipohjia. Toimintakortit on tarkoitettu ohjeistamaan ja helpottamaan toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut ja sitä ehkäisevät riskinhallintatoimenpiteet eivät ole riittäneet. Lue tiedote täältä:
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuollon-hairiotilanteiden-toimintakorttien-uudet-mallipohjat-valmistuivat/Yle: Vesijohtoveden pii syövyttää yllättäen kupariputkia – isännöitsijä: Ikäviä uutisia 2000-luvun taloille
15.2.2022

Lue uutinen täältä: https://yle.fi/uutiset/3-12316509

 

Sysmän saastuneen vesijohtoveden puhdistusoperaatio maksaa kunnalle ainakin 100 000 euroa
4.2.2022

Lue Ylen juttu aiheesta täältä: https://yle.fi/uutiset/3-12301718Maailman vesipäivän 2022 teema on pohjavesi
20.1.2022

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Vuoden 2022 maailman vesipäivän teemana on pohjavesi. Vesilaitosyhdistyksen johdolla on laadittu pohjavedensuojelun esitteet yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Lue lisää täältä:
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/maailman-vesipaivan-2022-teema-on-pohjavesi/Suomalainen talousvesi on laadultaan erittäin hyvää
10.1.2022

Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää hyvin sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet, kertoo tuore raportti. Lue lisää täältä: https://vesitalous.fi/2022/01/suomalainen-talousvesi-on-laadultaan-erittain-hyvaa/


 

Yle:  Lahden hulevesiä suodatetaan luonnon keinoin – harvinaisella menetelmällä on yli 90 prosentin puhdistusteho
20.10.2021

Lue juttu täältä: https://yle.fi/uutiset/3-11603673Yle selvitti: moni maksaa vedestä liian vähän - se voi vielä kostautua kukkarollesi
14.10.2021

Lue juttu täältä: https://yle.fi/uutiset/3-12125163

 

Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA2021 järjestetään virtuaalisena
30.7.2021

Konferenssi järjestetään virtuaalisesti 28.9. – 1.10.2021. Ilmoittautuminen on avautunut tapahtuman verkkosivuilla. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 15.9.2021 saakka. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.nordiwa.org

 

Vesihuoltoalan kuntavaaliteemat
1.6.2021

Vesilaitosyhdistys on julkaissut sivuillaan vesihuoltoalan kuntavaaliteemat. Pääset tutustumaan teemoihin täällä: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/vesihuoltoalan-kuntavaaliteemat/

 

Vesihuoltopäivät 2021 lokakuussa Turussa
25.5.2021

Vesihuoltopäivät 2021 järjestetään samaan aikaan Yhdyskuntatekniikka 2021-näyttelyn kanssa Turun Messukeskuksessa 13.-14.10.2021. Lue lisätietoja täältä: https://www.vesitalous.fi/2021/05/vesihuolto-ja-muu-infra-ala-kokoontuu-lokakuussa-turkuun/

 

Sään lämpeneminen lisää tulvariskiä pääsiäisviikolla
25.3.2021


Sään voimakas lämpeneminen sulattaa lumia ja nostaa jokien ja järvien pintoja seuraavan viikon aikana koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Suurin tulvariski on Pohjanmaalla.

Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen sivuilta: https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Saan_lampeneminen_lisaa_tulvariskia_paas(60230)

 

EU:n uuden juomavesidirektiivin toimeenpanon valmistelu on alkanut Suomessa
17.3.2021


EU:n juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 toimeenpano Suomessa on käynnistynyt. Direktiivin tärkein tavoite on turvata talousveden eli juomaveden terveydellinen laatu. Tähän päästään tutkimalla talousvedestä riskienhallinnan avulla määriteltyjä laatuvaatimuksia.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/-/eu-n-uuden-juomavesidirektiivin-toimeenpanon-valmistelu-on-alkanut-suomessa


3.11.2020
Sade-ennusteet alkuviikolle runsaita ja tulvaongelmia saattaa esiintyä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla (lue lisää)3.4.2020
Vesiosuuskunnan kokousten siirtäminen. Lue lisää

STM ja MMM ohjeistavat vesihuoltolaitoksia varautumaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiepidemiaan 13.3.2020 17.07

Lue lisää....

Uutisvinkin voit soittaa Liiton sihteerille, Simo Heiniselle numeroon 040 5673956 tai lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen
simo.heininen_puhdasvesi.JPG

 

 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0