Siirrettävä desinfiointilaitteisto lahjoituksena Joroisten seudun jäsenvesiosuuskunnille 04.06.2022

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry, Oy Grundfos Pumput Ab ja Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy lahjoittivat siirrettävän desifiointilaitteiston Joroisten seudulla toimivien Suomen Vesiosuuskuntien Liiton jäsenvesiosuuskuntien käyttöön.
 

Lahjoituksen saajina ovat
Kai-Ka-La infraosuuskunta
Lapinmäen-Pasalan vesiosuuskunta
Kerisalon vesiosuuskunta
Vättilä - Savuniemi infraosuuskunta 
Maaveden vesiosuuskunta

Desinfiointilaitteistolla turvataan vesiosuuskuntien vesihygieeninen talousvedenjakelu. Lahjoituksella kannustetaan myös maaseudulla toimivia vesiosuuskuntia laajempaan yhteistyöhön.

Laitteiston lahjoitustilaisuus pidettiin
la 4.6.2022 klo 12-15 Casinolla, Mutalantie 2, Joroinen. Lahjoituksen saajat saivat samalla lyhyen perehdytyksen laitteiston käyttöön.

Laitteiston avulla voidaan desinfioida talousvesiverkostoja ja turvata näin talousveden hygienisyys. Lakisääteinen velvollisuus desinfiointivalmiuden ylläpitämisestä tuli voimaan 1.3.2015.

Lisätietoja antavat:

Simo Heininen
Suomen Vesiosuuskuntien Liiton edustaja ja Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja
puh. 040 5673 956
simo.heininen@puhdasvesi.fi

Jouni Torniainen
Oy Grundfos Pumput Ab
puh. 0207 889 540
jtorniainen@grundfos.com

 
Mainos 0