Vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteistojen tarkastaminen


Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntien terveydensuojeluviranomaisia selvittämään yhteistyössä talousvettä toimittavien laitosten kanssa, onko vesilaitosten verkostoon liitetyissä kiinteistöissä käytetty sellaisia teknisiä ratkaisuja, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Selvityspyynnön taustana on Nokialla loppuvuodesta 2007 sattunut vesiepidemia. Epidemia johtui siitä, että jäteveden puhdistamolla ns. teknisenä vetenä käytettyä pesuvettä pääsi vesijohtoverkostoon auki jääneen venttiilin kautta.

Joissain kunnissa tämä viranomaistarkastus on jo tehty kunnallisten vesilaitosten osalta, mutta monissa vesiosuuskunnissa tarkastuksia ei ole viranomaisten toimesta vielä aloitettu.
Vesiosuuskunnan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, ettei vesiosuuskunnan verkostoon ole liitetty sellaisia järjestelmiä tai verkoston osia, joista saattaisi koitua haittaa vesiosuuskunnan vedenjakeluun.

Valviran edeltäjä, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on julkaissut ohjeen asiasta.

Ohjeen voi ladata tästä.


Raportti kiinteistöjen vesilaitteistojen liittämisestä vesijohtoverkostoon


Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV), nykyinen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) julkaisi toukokuussa 2008
yhteenvedon 335 kunnan tekemistä viranomaistarkastuksista. Tammi-huhtikuun 2008 aikana viranomaistarkastuksissa tarkastettiin yhteensä noin 4750 riskikohteeksi valittua kiinteistöä tai niiden vesilaitteiden liitosta kattavasti koko maassa. Noin 2950 kohteessa ei ollut mitään huomautettavaa. Noin viidenneksessä riskikohteista (22%) todettiin korjaustarpeita takaisinvirtauksen estämisessä. Ilmaväli eri lähteistä peräisin olevien vesien liitosten väliltä puuttui 7% kohteista, joissa se viranomaisten näkemyksen mukaan vaadittaisiin. Muita korjaustarpeita, esimerkiksi putkien merkintöjen selkeyttämistä, oli 8% tarkastetuista kohteista. Osassa kuntia selvitystyö on vielä kesken.

Raportin voi kokonaisuudessaan ladata tästäValviran ohje ilmanpoistojärjestelmien tarkastamisesta


Valvira on 19.12.2016 ohjeistanut talousvettätoimittavia laitoksia suorittamaan ilmanpoistojärjestelmien tarkastukset. Tarkastuksesta on annettu erillisohje, jonka voi ladata oheisesta linkistä.Lisätietoa asiasta löytyy myös

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet 2007, sivu 7, kohta 2.3.2.

D1 Rakentamismääräyskokoelman voit ladata oheisesta linkistä.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0