Kriisiviestintä

Vesihuoltopooli on laatinut vesihuoltolaitosten tarpeisiin kriisiviestintäohjeet. Tavoitteena oli luoda selkeä ohje alan erityistilanteiden viestintään. Ohjeesta löytyy tietoja ja malleja kriisiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Laadittu ohje sisältää kriisitiedottamisen yleiset toimintaohjeet ja laitosten itse täytettäviä valmiita pohjia eri asiakirjoiksi ja työvälineiksi. Ohjeessa painotetaan ennakkoharjoittelua ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Vesihuoltopoolin toimijoita ovat ovat Huoltovarmuuskeskus, Suomen Kuntaliitto ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.  

Vesiosuuskunnat pystyvät hyödyntämään omissa varautumissuunnitelmissaan myös oheisia ohjeita ja dokumentteja.Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0