Vesihuoltolaki ja Talousvesiasetus

 

Vesihuoltolain uudistus 2014

Hallitus on antanut esityksensä vesihuoltolain muuttamisesta ja eduskunta on vahvistanut lain keväällä 2014. Laki astui voimaan 1.9.2014.

Uusi vesihuoltolaki on luettavissa oheisesta linkistä.

Vesihuoltolain soveltamiseen on käytettävissä ohje. Sen voi ladata oheisesta linkistä.

 

Talousvesiasetus astui voimaan 27.11.2015


Talousvesiasetusta uudistettiin toisen kerran varsin lyhyen ajan kuluessa. Marraskuussa 2015 voimaan astuneessa talousvesiasetuksessa 1352/2015 kumottiin vuodesta 2000 voimassa ollut talousvesiasetus. Tämä osaltaan selkeennyttää lainsäädäntöä. Vesiosuuskuntien on tullut toteuttaa esimerkiksi desinfiointivalmius helmikuun 2015 loppuun mennessä.

Asetuksessa annettiin tarkennetut ohjeet kunnan terveydensuojeluviranomaisten terveydensuojelulain 8 §:n nojalla tekemien erityistilannesuunnitelmien laatimisesta.

Asetuksessa lisäksi asetetaan uraanille laatuvaatimus 30 mikrog/L sekä määritellään vedenjakelualue ja sen suhde valvontatutkimusohjelmaan ja vähimmäistutkimustiheyksiin.


Linkki asetukseen:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

 

Valviran uudistetut ohjeet talousvesiasetuksen soveltamiseen


Talousvesiasetuksen muutoksen soveltamiseen on käytettävissä kolmiosainen ohjeistus. Ohjeistus on uudistettu Valviran toimesta (vanha versio vuodelta 2015).

Ohjeet ja tarvittavat liitteet voi ladata oheisesta linkistä:

Osa 1: Talousvettä koskevia säädöksiä
Osa 2: Säännöskohtaiset soveltamisohjeet
Osa 3: Enimmäisarvojen perusteetLiite 1: Juomavesidirektiivi
Liite 2: Valviran julkaisema malli valvontatutkimusohjelmasta
 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0