Tukkuvesisopimus


Jos vesiosuuskunta ei itse hanki raakavettä eikä puhdista sitä tai jos vesiosuuskunta ei itse puhdista keräämiänsä jätevesiä, niin vesiosuuskunnalla on talousveden hankinnasta ja jäteveden toimittamisesta ajan tasalla oleva kirjallinen sopimus (tukkuvesisopimus), jonka tulisi perustua Vesilaitosyhdistyksen vesihuoltolaitosten välisiin sopimussuosituksiin ; Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit selityksin, Helsinki 2008.


Jotta tukkuvesisopimuksessa vältettäisiin luonnollisen monopoliaseman väärinkäyttö, on suositeltavaa pyytää lausunto ja kannanotto tukkuvesisopimuksiin vesiosuuskunnan toimintakunnalta.

Tällainen tukkuvesisopimuksen tarkastaminen tulee kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa vesiosuuskunnalle tukkuvettä toimittaa kunnan tai kaupungin hallinnosta erillinen osakeyhtiö tai kunnallinen liikelaitos.


Vesilaitosyhdistyksen julkaisemaa , Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit selityksin,  voi tilata oheisesta linkistä


 
Mainos 0