Vesiosuuskunnan yhteystiedotVesiosuuskunnan hallinnon, käytännössä vesiosuuskunnan toimitusjohtajan yhdessä hallituksen kanssa tulee huolehtia siitä, että vesiosuuskunnan yhteys- ja hallintotiedot ovat ajantasalla eri rekistereissä. Myös postin sujuvuuden vuoksi on ensi arvoisen tärkeää, että vesiosuuskunnan tiedot ovat ajantasalla ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan nopeasti.

Eri viranomaiset ovat laatineet hyvät ja täsmälliset toiminta-ohjeet:
- vesiosuuskunnan posti- ja/tai käyntiosoitteen muuttuessa
- vesiosuuskunnan toimitusjohtajan tai hallituksen muuttuessa
- vesiosuuskunnan muiden yhteystietojen (puhelinnumero, verkkosivu, sähköposti) muuttuessa

Seuraavista linkeistä on hyötyä, kun vesiosuuskunnan hallitus tarkastaa ja tarvittaessa ajanmukaistaa vesiosuuskunnan tietoja

Linkkejä:


Vesiosuuskunnan osoite- ja yhteystiedot ja niiden muuttaminen

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) 
vesiosuuskunnan tietojen tarkastaminen

Virre- tietopalvelu

Vesiosuuskunnan muutostietojen käsittely Patentti- ja Rekisterihallituksessa

Vesiyhtymien (ja järjestäytymättömien vesiosuuskuntien ) tulee tarvittaessa erikseen varmistaa yritys- ja yhteisötietolain 16.3.2001/244 mahdolliset velvoitteet tietojen keräämisestä ja ilmoittamisesta.

Yritys- ja yhteisötietolaki 16.3.2001/244Ilmoitukset paperilomakkeella

On huomioitavaa, että osoitemuutosilmoitukset on mahdollista aina tehdä veloituksetta myös paperilomakkeella. Lomakkeen allekirjoittaa vesiosuuskunnan sääntöjen mukaisesti nimenkirjoitusoikeutetut. Lomakkeen voi allekirjoittaa myös edellä mainittujen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.


Ilmoitus Postiin

Vesiosuuskunnan tulee muistaa ilmoittaa osoitteen muutokset myös erikseen ostiin. Vesiosuuskunnan osoite ei välity postin kautta YTJ-palveluun, eikä YTJ:n kautta ilmoitettu osoite välity postille.

Vesiosuuskunnan osoite ilmoitetaan vesiosuuskunnan toimesta postiin,  kun vesiosuuskunta on perustettu ja järjestäytynyt ja se on hallinnossaan vahvistanut itselleen postiosoitteen, jota se sitoutuu käyttämään.

Postille kannattaa ilmoittaa myös , jos vesiosuuskunnan osoite on sama kuin jonkin vesiosuuskunnan hallinnossa toimivan henkilön kotiosoite. Tarvittaessa kannattaa käyttää c/o osoitteenohjausta, vaikkapa seuraavan tavan mukaisesti

Vesiosuuskunta Puhdasvesi
c/o Suomen Vesi-isännöinti
Pielisentie 18, 2.krs
81700 Lieksa

tai 
Vesiosuuskunta Puhdasvesi
c/o Matti Meikeläinen
Pielisentie 18, 2.krs
81700 Lieksa

Vesiosuuskunnan osoitteen ilmoittamisesta Postille kerrotaan Postin verkkosivuilla.

https://www.posti.fi/yritysasiakkaat/xvastaanota/osoitteenmuutos-ja-postinohjaus/muuttavan-yrityksen-muistilista.html


Varmista lisäksi 


Vesiosuuskunta asioi todennäköisesti ainakin seuraavien tahojen kanssa:

- Vesihuoltolaitoksen ja/tai vedenjakelualueiden toimintakunnat

- Vedenjakelualueiden ympäristöterveysvalvontaviranomaiset (terveystarkastajat)

- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, jotka hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä.

Aluehallintovirastot, jotka hoitavat Suomen lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä

Vesiosuuskunnan hallinnon tulee varmistaa, että muuttuneet ja päivittyneet vesiosuuskunnan tiedot ovat myös näiden sidosryhmien käytettävissä.


 
Mainos 0