Vesiosuuskunta: 

Vesiosuuskunta Malli

Vesiosuuskunta Malli on kuvitteellinen vesiosuuskunta, joka on luotu 3.7.2008 vesiosuuskunnat.fi -palveluun. Tarkoituksena on kuvata vesiosuuskunta toiminnassa mukava oleville, niitä mahdollisuuksia, joita kehittämämme ja tuottamamme vesiosuuskunnat.fi -palvelu tuottaa. Voit tutustua vesiosuuskunta Mallin sivustoihin oheisen linkin kautta.

Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama yleinen vesihuoltolaitos, jonka tavoitteena on toimittaa asiakkailleen riittävä määrä laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävää talousvettä.

Osuuskunnan tehtävänä on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesihuoltolaitosta sekä tarjota vesihuoltopalveluja omille jäsenille.Osuuskunta vastaa vesijohtoverkoston runkojohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta.
 
 
vesiosuuskunnat.fi, Peltokalliontie 18, 21230 Lemu 044-5082844
info@vesiosuuskunnat.fi