Vesiosuuskunta: 

Vesiosuuskunnan talous ja verotus


Vesiosuuskunnan kannattaa turvautua taloudenpidossaan ja tilintarkastuskäytäntöjä suunniteltaessa sellaisiin palveluntuottajiin, jotka ovat erikoistuneet vesihuoltolaitoksien ja vesiosuuskuntien taloushallintoon.


Vesiosuuskunnan talous


Vesilaitosyhdistys on julkaissut vuonna 2018 oppaan;
Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

Oppaan voi ladata oheisesta linkistä.

Kuntaliitto on julkaissut Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -oppaan julkaisun yhteydessä , koosteen 
Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta.

Tähän koosteeseen voi tutustua oheisesta linkistä.


Vesiosuuskunnan verotus


Vesiosuuskunnan verotukseen liittyviin kysymyksiin saa lisätietoa oheisesta linkistä.


Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
vesiosuuskunnat.fi, Peltokalliontie 18, 21230 Lemu 044-5082844
info@vesiosuuskunnat.fi