YMra25/2009 Hajajätevesiselvitys


Ympäristöministeri Paula Lehtomäki kutsui 5.6.2009 oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarastin selvittämään haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanon nykytilaa, siinä ilmenneitä ongelmia ja siitä aiheutuvia kustannuksia

SVOK haluaa tuoda esiin muutamia ehdotuksia selvitystyön raporttiin:


1 Jätevesineuvojien ammattitaidon ja puoluettomuuden valvonta ja seuranta
Suomen Vesiosuuskuntien Liiton hallitus ehdottaa, että jätevesineuvojien puoluettomuutta ja riittävää ammattitaitoa valvotaan viranomaisten toimesta.Muutoin neuvontatoiminta voi riistäytyä hallitsemattomaan tilaan, jolloin neuvonnasta kilpaillaan pelkästään palvelun hinnan ei kokonaisedullisuuden perusteella.
Esimerkikisi vesihygieniapassi - osaamistestauksessa kenttätyössä olevat henkilöt ovat Valviran valvonnassa ja palvelun laatu on pysynyt tämän takia riittävän korkeana.

2 Pienten jätevesiosuuskuntien järjestäytymistoimia tulee tukea ja helpottaa
Ammattimaisesti suunniteltu ja toteutettu kyläkohtainen jätevesien puhdistusjärjestelmä voi jollain alueilla olla jopa 15-20% edullisempi vaihtoehto.Jätevesiosuuskuntien perustamista ja hallintoa tulisi tukea selkeämmin sekä kansallisella ja kuntatasolla.


3 Jäteveden todellinen ravinnekuorma seurantaan
Joissain kiinteistöissä todellinen jätevesien ravinnekuorma on niin pieni, ettei sillä katsota olevan ympäristön pilaantumisen vaaraa.Jo asennettujen ja käyttöönotettujen jätevesienpuhdistusjärjestelmissä on toimintaongelmia. Jätevesien kiinteistökohtaisilla seurantavelvoitteella ratkaistaisiin olemassa olevien, toimimattomien jätevesien käsittelyjärjestelmien toimintatakuukysymykset sekä tuotettaisiin mahdollisia vapautushakemuksia ajatellen laadullinen peruste


Lataa Lauri Tarastin selvitys kokonaisuudessaan oheisesta linkistä


Lisää aiheesta mediassa:

MTK: Haja-asutusalueiden jätevesiasetusta muutettava
YLE KOTIMAA: Vanhuksille esitetään helpotuksia jätevesivaatimuksiin
AAMULEHTI: Tarasti: Ikä- ja tulorajaharkinta hajajätevesien käsittelyyn


Anna palautettasi asiaan sähköpostilla tiedotus_puhdasvesi.fi.JPG

 
Mainos 0