Esitys Opetushallitukselle

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry on esittänyt 11.12.2009 lähettämällään kirjeellä Opetushallitukselle, että se lisäisi näyttötutkintoihin vesi-isännöitsijän ammattitutkinnon.

Taustaa
Suomessa toimii tällä hetkellä n.1300 itsenäistä vesiosuuskuntaa tai vesiyhtymää. Vesiosuuskunnat ovat itsenäisiä organisaatioita, jotka palvelevat arvioiden mukaan 80.000 - 150 000 kuluttajaa. Tällä hetkellä ei ole olemassa tarkkaa lakisääteistä velvoitetta tai ammattinimikevaadetta niille henkilöille, jotka vastaavat näiden vesiosuuskuntien tai -yhtymien johtamisesta tai hallinnollisesta toiminnasta.

Perusteet esitykselle
Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tulee lisäämään tulevina vuosina huomattavasti haja-asutusalueilla toimivien vesiosuuskuntien hallinnollista työtaakkaa.

Maa- ja Metsätalousministeriön asettama työryhmä valmistelee vesihuoltolain uudistusta. Uudistustyöryhmässä on kiinnitetty huomiota myös haja-asutusalueiden vesihuollon jatkuvuuteen ja käyttövarmuuden lisäämiseen. Vesihuoltolain tulevat uudistukset tulevat koskemaan myös vesiosuuskuntien toimintaa.

Esitys Opetushallitukselle vesi-isännöitsijän ammattitutkinnon sisällöstä

Suomen Vesiosuuskuntien Liitolla on jo oma valmis esityksensä vesi-isännöitsijän ammattitutkinnon sisällöstä.Sisältö koostuu kaikille pakollisesta perusosasta sekä valinnaisista lisäosista.

Suunnitelmat vuodelle 2010
Suomen Vesiosuuskuntien Liitolla on vuoden 2010 alusta valmius kouluttaa omia jäsenvesiosuuskuntiaan palvelevia henkilöitä ja yrityksiä edellä esitetyn koulutussisällön perusteella. Kaupallinen koulutustoiminta alkanee arvioiden mukaan maaliskuussa 2010.

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto esittää Opetushallitukselle, että se nimittäisi tarvittaessa työryhmän selvittämään tarpeita vesi-isännöitsijän ammattitutkinnolle. Suomen Vesiosuuskuntien Liitto esittää samalla tulevansa valituksi tähän työryhmään.

 
Mainos 0