Lainsäädännön uudistuksia

Vesihuoltolainsäädäntöön tuli syksyllä 2014 paljon uudistuksia.

 

Vesihuoltolakiin annettin 1.9.2014 voimaan tuleva laki vesihuoltolain muuttamisesta. Samalla päivämäärällä voimaan astui asetus talousvesiasetuksen muuttamisesta.

Molemmat lainsäädännön muutokset vaikuttavat vesiosuuskuntien toimintoihin. Lainmuutoksien vaikutuksiin saa koulutusta Suomen Vesikoulutuksen järjestämistä tilaisuuksista. Niitä kannattaa tiedustella osoitteesta koulutus@puhdasvesi.fi


Seuraavien linkkien kautta voi hakea lisätietoa lainsäädännön muutoksista:

Vesihuoltolaki

Laki vesihuoltolain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 
Mainos 0