Päivitä YTJ -tiedot


Kesän 2013 tiedote koskee vesiosuuskuntien ja vesiyhtymien tietojen ylläpitämisen ja päivittämisen tärkeyttä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ):ssä.


Mikä on YTJ ?


Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä, joka mahdollistaa vesiosuuskunnan tietojen ilmoittamisen yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille. Vesiosuuskunnan tai vesiyhtymän ei tarvitse enää ilmoittaa samoja tietoja erikseen sekä kaupparekisteriin että verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin vaan asia hoituu nyt yhdellä ilmoituksella molempien viranomaisten rekistereihin.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä ovat vesihuoltoalalta esimerkiksi vesiosuuskunnat, vesiyhtymät, elinkeinoyhtymät, Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai muu yhteisvastuullinen pidätysvelvollinen, jotka on merkitty:

- kaupparekisteriin
- säätiörekisteriin
- arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
- ennakkoperintärekisteriin
- työnantajarekisteriin tai
- verohallinnon asiakasrekisteriin (Verohallinnon perustiedot)

sekä ne vesihuolto-organisaatiot, joista on tehty perustamisilmoitus, mutta joita vielä ei ole merkitty em. rekistereihin.

Miten YTJ vaikuttaa vesiosuuskunta-työssä ?


YTJ:ssa olevien tietojen perusteella viimekädessä määräytyy, onko vesihuoltotoimintaa ylläpitävä organisaatio vesiosuuskunta, rekisteröimätön vesiosuuskunta, elinkeinoyhtymä, Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai muu yhteisvastuullinen pidätysvelvollinen. Organisaation (juridisen oikeushenkilön) aseman selvittäminen on tärkeää, jotta organisaatio voi toimia hallinnossaan lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Suomessa on suorittamamme kartoituksen mukaan vesiosuuskunta -nimeä käyttäviä organisaatioita, joilla ei ole osuuskunnaksi rekisteröitymistä suoritettu kokonaisuudessaan loppuun. Lisäksi osa vesihuolto-organisaatioista lasketaan elinkeinoyhtymiksi, joissa toiminnan perustana tulisi käyttää lakia eräistä yhteisomistussuhteista 25.4.1958/180


Miksi on tärkeää saattaa organisaation tiedot ajantasalle vuoden 2013 aikana ?


Monet vesihuoltotyössä aktiivisesti toimivat ovat varmasti seuranneet Maa- ja metsätalousministeriön valmistelemaa vesihuoltolain uudistusta. Lakiuudistuksessa tulee lisävelvoitteita myös vesiosuuskunnille:

- Vesihuoltolaitoksen ylläpito ja riskien hallinta
- Toiminnan ja talouden läpinäkyvyys
- Liittämisvelvollisuus - muutokset myös haja-asutusalueella
- Kilpailuneutraliteetti
- Varautuminen vakiohyvitykseen (vesiosuuskunnissa rahastointi)
- Hulevesien kokonaishallinta (MRL + VHL) yhteistyössä kunnan kanssa

Vesihuoltovastuiden lisääntyminen tapahtuu myös valmisteilla olevan Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen myötä.

Toiminta- ja hallintovastuun tiedostamisen ja selvittämisen takia on tärkeää, että jokainen vesihuolto-organisaatio omassa hallinnossaan tarkastaa ja tarvittaessa päivittää myös YTJ:ssä olevat tiedot

Ovatko vesihuolto-organisaatioiden tiedot ajantasalla ?


YTJ on julkinen järjestelmä, joten tietojen tarkastaminen on varsin vaivatonta.
www.ytj.fi

Linkki YTJ järjestelmän yrityshakuun

Tärkeää on tarkastaa organisaation nimen oikeinkirjoitus, yhteystiedot sekä hallinnossa työskentelevien tiedot (hallitus, prokuristi, jne).

Muita tarpeellisia linkkejä:


Yritys- ja yhteisötietolaki 16.3.2001/244

Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299

Laki eräistä yhteisomistussuhteista 25.4.1958/180


 
Mainos 0