Suomen suurin vesilaitos ?

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto (SVOK) yhdessä vesiosuuskunnat.fi -palvelun kanssa julkaisi 4.12.2009 oheisen vertailutaulukon, herättääkseen pohdintaa haja-asutusalueilla toimivien vesiosuuskuntien roolista.

vesiosuuskunnat.fi -palvelu on kartoittanut kesästä 2009 alkaen Suomessa toimivia vesiosuuskuntia ja niiden toimintaa.Joulukuuhun 2009 mennessä kartoitustyö on tehty n. 400 vesiosuuskunnassa.

Tilastollisesti tarkasteltuna Suomen vesiosuuskunnat ja -yhtymät ylittävät monessa vertailukohdassa, jopa Helsingin Veden toimintalaajuuden. Haasteena vesiosuuskunnissa on tällä hetkellä riittävän ja ammattitaitoisen henkilökunnan löytyminen vesihuollon tuleviin haasteisiin.

Kartoitustyötä jatketaan vuoden 2010 aikana. Kartoitustyötä hankaloittaa se, etteivät kaikki kunnatkaan ole selvillä alueillaan toimivista pienistä vesiosuuskunnista tai niiden toiminnan laajuudesta.

 

  Helsingin Vesi   
Suomen vesiosuuskunnat ja -yhtymät Tieto päivitetty (pvm.)
 Liittymiä n. 28.800   
 arvio 50.000 - 112.000 4.12.2009
 Vesimittareita n. 26.000
 arvio n. 40.000-80.000 4.12.2009
 Putkistoa ( km)
 n.1.200ei vielä vahvistettua tietoa, arvio n. 12.000 km  4.12.2009
 Henkilökunta
 n.300ei vielä vahvistettua tietoa, talkootyön osuus suuri  4.12.2009
 Liikevaihto (2008 MEUR) n.101,1    
ei vielä vahvistettua tietoa, talkootyön osuus suuri  4.12.2009
 Toiminta-alue ( km2)ei vielä vahvistettua tietoa
ei vielä vahvistettua tietoa
  4.12.2009
Vakuutuksetvakuutussummat ovat selvityksen alla
 vain 18 % kartoitetuilla vesiosuuskunnilla on vakuutuksia
  4.12.2009


Lähde Helsingin Veden kohdalla , Wikipedia 04.12.2009
Lähde Suomen vesiosuuskuntien kohdalla (vesiosuuskunnat.fi -palvelun kartoitustyö, n. 400 vesiosuuskuntaa kartoitettu, kokonaismäärä-arvio on n. 1300)


 
Mainos 0