Lausuntopyyntö Infra ry:lle

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto katsoo tarpeelliseksi pyytää Infra ry:ltä selventävää kannanottoa Infra ry:n edustajan toimista. Vesiosuuskuntien Liiton jäsenvesiosuuskunnalle on lähetetty Infra ry:n nimissä erilaisia vaadekirjeitä sekä reklamaatioita.

Taustana urakoitsijan ja Infra ry:n yhteydenottoon on tämähetkisen tulkinnan mukaan näkemysero urakan laadusta, verkostourakoitsijan vaillinainen ammattitaito ja verkostourakan asiakirjojen osittainen noudattamatta jättäminen.

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto korostaa Infra ry:lle lähettämässään lausuntopyynnössä, että Liitto haluaa paremmalla yhteydenpidolla myös Infra ry:n suuntaan parantaa ammattimaisen verkostorakentamisen tasoa ja dokumentointia.

Lausuntopyyntöön voi tutustua oheisesta linkistä.

Infra ry:n toimittama vastine julkaistaan Liiton ajankohtaista sivulla vastineen saavuttua.


Lisätietoa antaa Liiton sihteeri, Simo Heininen , puh. 040-5673956

 
Mainos 0