Tarkkana käyttöhyödykkeiden hankinnassa


SVOK suosittaa, että vesiosuuskunnat tarkentaisivat käyttöhyödykkeittensä hankintamenettelyjä. Nordkalk julkaisi 9.12.2011 tiedotteen, koskien Nordkalkin neutralointimassojen joukossa mahdollisesti esiintynyttä epäpuhtautta. Vesihuoltolaitosten käyttämät käyttöhyödykkeet (kvartsikivimassat, neutralointimassat, raudanpoistomassat , aktiivihiilimassat, jne.) eivät ole minkään julkisen valvonnan alaisuudessa,vaan vesilaitoksen tulee itsenäisesti varmistaa käyttöhyödyketoimittajalta suodatusmassojen puhtaus ja hygieenisyys. Tarvittaessa ennen käyttöönottoa tulee suodatusmassat hygienisoida vesihygienia-ammattilaisen toimesta.

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto julkaisee ohessa Nordkalkin tiedotteen. Tiedotteen voi ladata tästä.

Lisätietoa antaa Liiton sihteeri, Simo Heininen, puh . 040-5673956


 
Mainos 0