MTV3:n väite: Väkisin vesiosuuskuntaan ?

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry pitää tarpeellisena, että haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisestä viritetään laajempaa keskustelua niin maakunnissa kuin myös valtakunnallisessa mediassa.

Toimittaja Meeri Ylä-Tuuhonen toteaa jutun insertissään MTV3: sivuilla seuraavaa : ”Vesiosuuskuntaan liittymistä on pidetty vapaaehtoisena. Siitä tulee kuitenkin vesihuoltolain mukaan pakollista heti, kun osuuskunnan toiminta-alue on vahvistettu kunnassa.” Tämä toimittajan esittämä väite ei pidä suoraan paikkaansa. Kiinteistön omistajalla on oikeus vesihuoltolain 119/2001 §11:n mukaan oikeus hakea vapautusta vesihuoltolaitokseen liittymisestä.

Vapautushakemuksia löytyy internetistä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin ympäristökeskus on laatinut oheisen hakemuspohjan (ohessa linkki). Lisätietoa vapautushakemuksista saa kiinteistön kunnan ympäristöviranomaisilta.

Yleensä vesiosuuskunnan osuusmaksu ei ole kovinkaan suuri, kuten jutun insertissä virheellisesti väitetään. Artikkelissa tarkoitetaan todennäköisesti liittymismaksua, joka varsin usein korottaa kiinteistön arvoa enemmän kuin liittymismaksun verran. Käytännössä niin omakotitalon kuin loma-asunnon myyntihinta on kohonnut enemmän kuin mitä ovat olleet kiinteistöön sijoitettavan vesihuolto-investoinnin arvo.

Kiistaton ja tutkittu tosiasia on se, että suomalaiset vesiosuuskunnat pystyvät ammattimaisesti hoidettuina toteuttamaan haja-asutusalueen vesihuoltoa huomattavasti paljon edullisempaan hintaan, kuin vastaavat kunnalliset vesihuoltolaitokset tai ylikunnalliset vesiosakeyhtiöt.

Tulevaisuudessa maaseudun vesihuolto on samojen haasteiden edessä, kuin asuinkeskusten vesihuolto. Yhteistyöllä ja kouluttautumisella vesiosuuskunnat pystyvät vastaamaan myös uudistuksen alla olevan vesihuoltolain haasteisiin.

Lisätietoa antaa liiton sihteeri, Simo Heininen, puh. 040-5673956

Tiedote julkaistu 9.11.2011 19:42

 
Mainos 0