Esitys Maa- ja metsätalousministeriölle

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto on esittänyt Maa-ja metsätalousministeriön vesitalousyksikölle 3.12.2009 lähettämällään kirjeellä,että Suomen Vesiosuuskuntien Liitto valittaisiin mukaan asiantuntijaksi vesihuoltolain uudistusta pohtivaan työryhmään.

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto katsoo, että sillä olisi työryhmässä tärkeä asiantuntijarooli maaseudulla toimivien vesiosuuskuntien ja -yhtymien edunvalvojana.

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto esittää Maa-ja metsätalousministeriölle että se valittaisiin mukaan vesihuoltolain valmistelutyöryhmään 1.1.2010 alkaen.

Lisätietoja asiasta antaa liiton sihteeri, Simo Heininen, puh. 040-5673956
 
Mainos 0