SVOK avustaa Kesäkylä Koivikon vesiosuuskuntaa


Taustaa

Kesäkylä Koivikon vesiosuuskunta toimii Vantaalla, Kesäkylän alueella. Alue on varsin tiheään asuttua, joten vesiosuuskunnan ja keskitetyn vesihuollon saaminen alueelle on niin Vantaan kaupungin, maanomistajien kuin kiinteistönomistajien edun mukaista.Kesäkylä Koivikon vesiosuuskunta on rekisteröity 11.8.2008 Patentti -ja Rekisterihallituksessa.

Vesiosuuskunnan hallitus on huolehtinut hankkeen suunnitelmista, talousarviosta sekä tiedottamisesta. Vantaan kaupunki on hyväksynyt laaditun toteutussuunnitelman ja suunnitelmasta ei ole valitettu.Suunnitelman mukaiset kiinteistökohtaiset pumppaamot ja putkistot on jo hankittu ja rahoitus on suunniteltu, mutta verkoston rakennuttaminen uhkaa pysähtyä toistaiseksi kokonaan, rakennuttamisasiakirjoissa todettuihin mahdollisiin epävarmuustekijöihin.

Vesiosuuskuntien Liiton asiantuntijoiden tavoitteena on avustaa niin vesiosuuskunnan hallitusta kuin vesiosuuskunnan kaikkia osakkaita selkiinnyttämään tilannetta.

Suomen Vesiosuuskuntien Liiton asiantuntija-apu

Kesäkylä Koivikon vesiosuuskunnan kokoukseen 1.9.2011 osallistuivat teknisenä asiantuntijana Liiton sihteeri, Simo Heininen, sekä lainopillisena asiantuntijana asianajaja Esko Alakurtti. Kokous sujui rakentavassa yhteishengessä.Rakennuttamisesta ja hankkeen toteuttamisesta esitettiin kokousväen keskuudesta monia täsmentäviä kysymyksiä ja kannustavia ehdotuksia. Tärkein asia vesiosuuskunnan ja vesiosuuskunnan hallituksen työskentelyn kannalta on hallitukselle annettu valtuutus käynnistää rakentaminen mahdollisimman pian.

Vesiosuuskuntien Liitto on varautunut tulemaan vielä myöhemmin asiantuntija-avuksi osakkaitten tiedottamiseen liittyvään vesiosuuskunta-iltaan, jos tällainen neuvontapalvelu koetaan vesiosuuskunnassa tarpeelliseksi.

Vesiosuuskuntien Liitto teki Kesäkylä Koivikon vesiosuuskunnan kokoukselle alustavan ehdotuksen yhteistyön aloittamiseksi vesimittareiden etäluenta-palvelun ja siihen kytkettävän vesilaskutuksen käyttöönottamiseksi. Tämä tuotekehitysyhteistyö olisi myös kansallisella tasolla merkittävä tekninen parannus vesiosuuskuntien toimintamalleihin.

Lisätietoa asiasta antaa sihteeri Simo Heininen, puh. 040-5673956

 

 

Tiedote julkaistu 1.9.2011 22:55

 
Mainos 0