Yhteistyösopimus Instrumentointiin

burkert_logo_2.jpg


Bürkert Oy
automaatioasiantuntijana, kenttäinstrumenttien valmistajana ja toimittajana sekä Vesiosuuskuntien Liitto Suomen vesiosuuskuntien, vesihuolto-osuuskuntien sekä vesiyhtymien kansallisena kattojärjestönä ovat sopineet vesihuoltolaitosten instrumentoinnin tuottamisesta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä.

Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten yhteistyön kehittämisestä kumppanuusperiaatteen mukaiseksi yhteistyöksi, jossa huomioidaan molempien osapuolten tarpeet sekä automaatiopalvelujen kehittäminen.

Osapuolet kehittävät palveluja yhteistyössä molempia osapuolia sekä erityisesti Suomen Vesiosuuskuntien Liiton jäseniä hyödyttävällä tavalla.

Lisätietoja antaa Suomen Vesiosuuskuntien Liiton sihteeri, Simo Heininen, puh. 040-5673956

 
Mainos 0