Uusi vesilaki voimaan 1.1.2012

Uusi vesilaki (587/2011) tulee voimaan 1.1.2012. Se korvaa 1960-luvun alussa voimaan tulleen vesilain (264/1961).

Vesilain uudistaminen on aiheuttanut muutoksia useisiin muihinkin lakeihin, mm. ympäristönsuojelulakiin  ja maankäyttö- ja rakennuslakiin, ja näiden muutokset tulevat myös voimaan 1.1.2012.

Omaa vedenottamoaan käyttävien vesiosuuskuntien tulee kiinnittää huomiota vedenottamon suoja-alueesta annettuihin täsmällisempiin määräyksiin. Myös vesiosuuskunnan lunastusoikeus suoja-alueella on kirjattu uuteen vesilakiin.

Lue lisää Oikeusministeriön sivulta

Uusi vesilaki on ladattavissa oikeusministeriön sivulta tai oheisesta linkistä
 
Mainos 0