Vesi-isännöinnin kartoituslomake

Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön, vesiyhtymän tai  vesiosuuskuntakokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa vesiosuuskunnan tai vesiosakeyhtiön juoksevaa hallintoa.

Vesiosuuskunta/Vesiyhtymä/Vesiosakeyhtiö (jatkossa asiakas) voi tehdä vesi-isännöintisopimuksen vesi-isännöitsijän tehtävien hoitamisesta erillisen yhtiön kanssa, jonka palveluksessa vesi-isännöitsijä toimii. Vesi-isännöinti voi olla hoidettu myös siten, että vesi-isännöitsijä on suorassa sopimussuhteessa vesiosuuskuntaan. Vesi-isännöitsijän tehtävän keskeisin osa on huolehtia asiakkaan normaalin toiminnan sujumisesta. Tämän vuoksi ei voida luetella kaikkia vesi-isännöitsijän yksittäisiä tehtäviä. Ratkaisevaa on, että kokonaisuus toimii.

Osan tehtävistä vesi-isännöitsijä hoitaa itse, osaan hän voi, tai hänen jopa pitää, palkata asiantuntijoita. Asiakasorganisaation hallitus johtavana hallintoelimenä valvoo vesi-isännöitsijän toimintaa ja voi antaa vesi-isännöitsijälle toimintaohjeita yksittäisten tehtävien suorittamisessa. Tehtävänsä vesi-isännöitsijän on suoritettava ammattitaitoisesti ja hyvää isännöintitapaa (HIT) noudattaen.

Vesi-isännöitsijän juoksevaan hallintoon kuuluvista tehtävistä osa voidaan myös siirtää muun kuin isännöitsijän hoidettavaksi.

Vesi-isännöitsijän tehtäväkartoitus


Ennen vesi-isännöintisopimuksen laadintaa suoritetaan tehtäväkartoitus. Tehtäväkartoituksessa käydään asiakkaan kanssa tarpeet vesi-isännöinnille.Kartoituslomakkeessa  on määritelty normaalit juoksevaan hallintoon kuuluvat vesi-isännöintitehtävät. Suomen Vesiosuuskuntien Liitto on laatinut lomakkeen kartoitustehtävän suorittamiseksi. Kartoituslomakkeen voi ladata tutustumista varten oheisesta linkistä.

Kartoituslomakkeen käsittelyä ja tulostusta edellyttävän salasanan saavat Suomen Vesiosuuskuntien Liiton jäsenvesiosuuskunnat liiton sihteeriltä, Simo Heininen, puh. 040-5673956 tai sähköpostilla simo.heininen_puhdasvesi.JPG

 
Mainos 0