VVY ja SVOK - mitä yhteistä ja mitä eroja ?


Taustaa

VVY:llä on pitkät perinteet toimia lähinnä kunnallisten vesihuoltolaitosten edunvalvojana. SVOK (Suomen Vesiosuuskuntien Tuki -yhdistys 24.11.2009 saakka) perustettiin ajatellen pieniä, maaseudulla toimivia vesilaitoksia, vesiosuuskuntia, vesiyhtymiä ja yhteisomistuksessa olevia vesihuoltotoimintaa harjoittavia organisaatioita.

Yksittäisen jäsenen vaikutusmahdollisuudet

SVOK:issa on periaatteena "mies ja ääni", eli myös kaikkein pienimmällä vesiosuuskunnalla on samanlainen vaikutusmahdollisuus SVOK:n toimintaan kuin SVOK:in suurimmallakin vesiosuuskunnalla. VVY:ssä äänivaltaan vaikuttaa jonkin verran myös yksikön jakama vedenmäärä.

Jäsenmaksut SVOK:issa ja VVY:ssä

SVOK:in jäsenmaksuun ei vaikuta vesiosuuskunnan jakaman veden määrä. VVY:n jäsenmaksuun vaikuttaa laitoksen jakama vedenmäärä ja/tai käsiteltävän jäteveden määrä.

Yhteistoimintajäsenten aktiivisempi mukanaolo SVOK:issa

SVOK:in yhteistyö yritysten suuntaan lähtee vahvasti siitä,että SVOK:in on tehtävä hedelmällistä yhteistyötä myös vesihuoltoalalla toimivien pienten yritysten kanssa. Yhteistoimintajäsenyritysten on myös toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan sitouduttava palvelemaan myös pieniä vesihuolto-organisaatioita. SVOK on jo lyhyen toimintansa aikana solminut useampia sellaisia yhteistyösopimuksia,joista tulevaisuudessa varmasti hyötyvät niin yhteistoimintajäsenenä oleva yritys ja SVOK:in jäsenenä oleva pieni vesihuolto-organisaatio. WIN-WIN - periaate on saanut SVOK:in toiminnan käynnistymisen kautta uusia soveltamismuotoja myös vesihuoltoalan liikebisnekseen maaseudulla.

SVOK,  VVY ja muut vesihuoltoalan organisaatiot - kaikki yhteistyössä

VVY on jo ottanut erittäin positiivisen kannan SVOK:in edeltäjänkin, Suomen Vesiosuuskuntien Tuki -yhdistyksen toimintaan. Tätä yhteistyön jatkumista myös SVOK arvostaa ja pitää erittäin tärkeänä.

" VVY:n näkökulmasta eri organisaatioiden työnjaon suhteen ei ole epätietoisuutta. VVY huolehtii ensisijaisesti omien jäsenlaitostensa toimintaedellytyksistä ja jäsenpalveluista. VVY:llä on merkittävä tehtävä vesihuoltolaitosten ja –toimialan edunvalvonnassa niin Suomessa kuin Euroopan tasollakin. Toisaalta esimerkiksi koulutustoiminnassa pyrimme ensisijaisesti palvelemaan omaa jäsenistöämme, joiden joukossa on myös vesiosuuskuntia.VVY pitää vesiosuuskuntien ja niiden tukijärjestöjen työtä vesihuoltotoimialan kannalta tärkeänä. " sähköpostiviesti VVY:n toimitusjohtaja , Osmo Seppälä 4.11.2009

Aiheesta kirjoitti:
Suomen Vesiosuuskuntien Liiton sihteeri Simo Heininen

30.11.2009 14:00

 
Mainos 0