Sopimusjuridiikka vaatii tarkistamista (18.11.2010)

Vesiosuuskuntien Liitto vastaanotti 17.11.2010 huolestuneen yhteydenoton Kuopion Veden tukkuvesiasiakkaana olevalta vesiosuuskunnalta. SVOK:in arvion mukaan Kuopion Veden esittämä sopimusluonnos on joiltain osin jopa ristiriidassa Vesi- ja viemärilaitos -yhdistyksen (www.vvy.fi) suosittelemien vesihuoltolaitosten välisten sopimusten toteutustavasta. VVY on julkaissut jo vuonna 2008 monistesarjan nro: 23, " Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit selityksin". SVOK on pyytänyt Kuopion Vedeltä selvityksiä tiettyjen sopimusehtojen perusteluiksi.

SVOK järjestää 24.1.2011 klo 18:00 alkaen vesiosuuskunta -illan jäsenvesiosuuskunnilleen. Tilaisuuden tarkoituksena on avustaa Kuopion Veden asiakkaana olevia jäsenvesiosuuskuntia tukkuvesisopimusneuvotteluissa. Lisätietoa tilaisuudesta saa liiton sihteeriltä.

SVOK vetoaa nyt Kuopion Veden asiakkaana oleviin vesiosuuskuntiin, että ne toimittaisivat kirjalliset arvionsa tämähetkisestä sopimustilanteesta SVOK ry:n sihteerille, Simo Heiniselle, viimeistään 3.12.2010 mennessä. SVOK laatii yhteenvedon ja tilannearvion sopimustilanteesta ja toimii tarvittaessa jäsenvesiosuuskuntiensa apuna neuvotteluissa.


Lisätietoja antaa sihteeri, Simo Heininen, puh. 040-5673956, simo.heininen (at) puhdasvesi.fi

 
Mainos 0