Ohjeet rasiterekisteröinnistä


Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry on julkaissut ohjeen vesiosuuskuntien ja -yhtymien kiinteistörasitemerkinnöistä.

Rasiteoikeuksien kirjaaminen kiinteistörekisteriin on ehdottoman tärkeää vesiosuuskunnan toiminnalle. Rasiteoikeuden kautta kiinteistörekisteriin päivittyy tieto vesiosuuskunnan omistuksessa ja hallinnassa olevista kunnallisteknisistä järjestelmistä.

Ohje rasiterekisterimerkinnöistä toimitetaan Suomen Vesiosuuskuntien Liiton jäsenvesiosuuskunnille.

Lisätietoja antaa liiton sihteeri, Simo Heininen, puh. 040-5673956
 
Mainos 0