Esitys VVY:lle koulutusmateriaalista

Suomen Vesiosuuskuntien liiton hallitus (SVOK ) uudisti 13.8.2010 toukokuussa 2010 VVY:lle esittämänsä yhteistyömallin vesihuoltoalan koulutus- ja käsikirjamateriaalin tuottamisessa ja myynnissä.

SVOK ry:n jäsenvesiosuuskunnat tarvitsevat monia julkaisuja ja käsikirjoja toimintaansa kehittäessään. VVY:llä on jo valmiina monia julkaisuja ja monistesarjoja, joista on hyötyä myös SVOK ry:n jäsenvesiosuuskunnille.

SVOK esittää, että SVOK ry:n jäsenvesiosuuskunnat voisivat hankkia VVY:n kurssikirjoja joko suoraan VVY:stä tai SVOK ry:n toimistosta samaan hintaan kuin VVY:n jäsenvesilaitokset.
Tällä tavalla toimien ei syntyisi tarvetta tuottaa erillisiä kurssikirjoja vesiosuuskunnille.

Lisätietoja antaa SVOK ry:n sihteeri, Simo Heininen.  


 
Mainos 0