Lisää yhdistysvoimaa vesiosuuskuntatyöhön

Haja-asutusalueen vesihuolto-organisaatiot ovat saaneet vuoden sisällä jo toisen organisaation palvelemaan haja-asutusalueen vesihuoltoa.

Patentti-ja Rekisterihallitus on rekisteröinyt 7.1.2010 Jyväskylään Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n,  joka tarkoituksena on edistää osuuskuntien yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja koko maan kattavasti. Järjestö vahvistaa palveluillaan ja koulutuksen kautta vesiosuuskuntien osaamista ja ammattitaitoa sekä parantaa valmiuksia kehittää liiketoimintaedellytyksiä pitkällä tähtäimellä.


Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry toivoo,että Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry ei ryhtyisi kilpailemaan aikaisemmin perustetun Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry:n  kanssa samoista toiminta-malleista, vaan että yhdistykset voisivat yhteistyössä työskennellä tehokkaasti haja-asutusalueen vesihuollon hyväksi.

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry on lähestynyt kirjeellä Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:tä jo 30.11.2009, ja tehnyt yhteistyömalleista laajan yhteistyötoimintaehdotuksen.

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n hallituksen puheenjohtajan, Reijo Korhosen mukaan Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry ottaa kantaa tehtyyn yhteistyöehdotukseen 23.1.2010 pidettävässä kokouksessaan.

Yhdistysten tehokas yhteistyö tuo enemmän tehoa ja näkyvyyttä maaseudun ja haja-asutusalueiden vesihuoltoon.


Lisätietoa antaa Liiton sihteeri Simo Heininen, puh 040-5673956

 
Mainos 0