Kartta-aineistot ja Paikkatietojärjestelmä

vesiosuuskunnat.fi -palvelu pitää ajantasalla sopimusvesiosuuskuntien putkikartta-aineistot ja paikkatiedot.

Ohjeita työn suorituksen onnistumiseksi

Suoritettavan työn edellytyksenä on putkilinjauksen merkintä maastoon, venttiilien koon ja laadun merkintä selkeästi, putkien kokojen selvittäminen ja mielellään myös järjestys (ei välttämätön). Viettoviemäriosuuksilla tulee olla kaivon kansi esillä ja avattavissa jos halutaan mittaukseen saada mukaan myös vesijuoksun korkeus.

Uusissa rakennettavissa ja suunniteltavissa kohteissa olisi hyvä jos otettaisiin huomioon työn suunnittelu- ja laskentavaiheessa jonkun eristetyn teräs- tai kuparijohtimen laskeminen putkikaivantoon. Jos ja kun kaivannossa on eristetty johdin ja se on nostettu sopivin välein esim. merkkipaalun tai venttiilin kylkeen, niin reitti pystytään tutkaamaan kaapelinhakulaitteella (edellyttää että johdin on ehjä ja yhtenäinen). Kartoitushinta on hakulaitteella tutkattuna hiukan kalliimpi, mutta mittaustarkkuus paranee ja myöhempi reitin hakeminen onnistuu kaapelin hakulaitteella.

Mittaus voidaan suorittaa mihin tahansa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmään joko omalla tai asiakkaan haluamalla lajikoodituksella. Toimitus onnistuu useimpiin mittauksessa ja kartta- sekä johtoaineiston käsittelyssä käytettyihin formaatteihin. Myös mittauksen laittaminen pohjakartalle tai ilmakuvalle ja näistä tulosteiden tekeminen onnistuu erikseen sovittaessa.


Jos vesiosuuskuntanne tarvitsee päivitysapua verkostokarttojen suhteen tai olemassa oleva verkoston reitti pitäisi selvittää tarkkuusGPS:n avulla, ota yhteyttä

info.JPG

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0