Vesinäytteet ja analytiikka

labra3_V3.jpg SH_21.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vesiosuuskunnat.fi -palvelu tuottaa seuraavia vesinäytteisiin ja analytiikkaan liittyviä palveluita:

  • vesiosuuskunnan perustietojen kerääminen valvontatutkimusohjelmaa varten
  • valvontatutkimusohjelman laadinta ja hyväksyttäminen viranomaisella
  • näytteenottosuunnitelman laadinta
  • näytteenotto
  • vesilaboratorioiden palveluiden kilpailuttaminen ja laadunvalvonta
  • alaan liittyvä koulutus
 
Mainos 0