Valvontatutkimusohjelma

vesiosuuskunnat.fi on kehittänyt vesiosuuskuntien käyttöön modulaarisen ja helposti ylläpidettävän valvontatutkimusohjelman.

Järjestelmä sisältää seuraavat osa-alueet:

1. Tiedot laitoksesta

 • ikä, sijainti, omistussuhteet, koko (pinta-ala)
 • tuotettu vesimäärä, asukasmäärä
 • vedenkäsittelyn kuvaus, (tekniikka, kemikaalit)
 • verkoston kuvaus, piirustukset, kunto, kriittiset pisteet
 • vastuuhenkilö: nimi, yhteystiedot, koulutus
 • turvallisuus (aidattu, vartioitu, kemikaalien säilytys)
 • arvio laitoksen kunnosta (ongelmakohdat)
 • suunnitteilla olevat hankkeet ja muutokset

2. Vesi ja veden laatu

Raakavesi

 • raakavesilähteiden määrä ja kuvaus
 • ongelmat, riskitekijät (kuivuus, tulvat, pellot, maantiet ym.)
 • analyysitulokset tietokannassa

Laitokseltä lähtevä vesi

 • aikaisemmat analyysitulokset
 • kriittiset parametrit

Verkostonäytteet

 • tarkkailupisteet kartta-aineistossa
 • reaaliaikainen tilanne näytteissä
 • myös verkostosta aikaisemmat analyysitulokset
 • häiriö-, huolto- ja ylläpitoraportoinnit

3. Näytteenottosuunnitelma

 • viranomaisnäytteet (lakisääteiset)
 • omavalvontanäytteet
 • omat näytteet, kenttämittarit
 • on-line- mittaukset
 • näytteenoton tiheys, sovitut viikot
 • analyysit
 • näytteet raakavedestä, lähtevästä ja verkostosta
 • verkostopisteiden valinta
 • näytteenottaja
 • tutkiva laboratorio
 • tulosten seuranta ja seurantaraportit
 • graafinen seuranta
 • hälytysrajat
 • kriittiset rajat (vettä ei voi käyttää)
 • toimenpideohjeet tai vastuuhenkilön yhteystiedot
 • seurannan hyväksyminen

4. Muut järjestelmään liittyvät asiat ja asiakirjat

 • ulkoinen tarkastus ja auditointi sekä auditointiraportti
 • raportit ongelmatilanteista
 • ongelman kuvaus ( toimenpiteet, toimenpiteiden vaikutus, seuranta)
 • kriittisten pisteiden määritys ja seuranta
 • tärkeitä yhteystietoja (huolto, kriittiset varaosat,  kemikaalien toimittajat, valvontaviranomaiset)
 • valvontaohjelman tarkastussuunnitelma
 • valvontaohjelman vastuuhenkilö


 
Mainos 0