Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry


Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry (SVOK)  on vuonna 2009 perustettu ja rekisteröity vesiosuuskuntien, vesihuolto-osuuskuntien ja vesiyhtymien liittojärjestö.

Toimintatavoitteita vuodelle 2019

Tavoitteena on jatkaa hyvin sujunutta jäsenhankintaamme ja saada jäseneksi vuoden 2019 aikana n. 300 vesiosuuskuntaa, vesihuolto-osuuskuntaa tai vesiyhtymää. Vuoden 2019 toukokuun alussa jäseniä oli yhteensä 269.

Tutustu karttalinkin avulla jäsenvesiosuuskuntiimme.

Edunvalvonta

Suomen Vesiosuuskuntien Liiton (SVOK) tehtävänä on pyrkiä vaikuttamaan valtiovaltaan, jotta erityisesti haja-asutusalueella tapahtuvaan vesihuoltotyöhön ohjattaisiin yhä selkeämmin taloudellisia varoja.

 

Koulutus

SVOK edistää jäsentensä ammattitaitoa tarjoamalla monipuolista koulutusta,yhteistyössä yhteistoimintajäsentemme kanssa.Koulutussisällön painotus keskittyy pienten vesihuoltolaitosten ja vesiosuuskuntien tarpeisiin. SVOK:in järjestämät kurssit ovat kokonaistaloudellisesti vertailtuina Suomen edullisempia. Kouluttajina toimivat Suomen terävimpään kärkeen kuuluvat vesihuoltoalan osaajat.

Maakunnallinen palvelu

SVOK on toistaiseksi Suomen ainoa vesihuoltoyksikköjen järjestö, joka toimii myös jokaisessa maakunnassa. SVOK järjestää yhdessä Suomen Vesikoulutuksen kanssa maakunnallisia vesiosuuskunta-iltoja, joissa käsitellään ajankohtaisia vesiosuuskunta-asioita.

Yhteistyö

Vuonna 2019 SVOK:in tavoitteena on lisätä yhteistyötä muiden vesiosuuskuntien asioita ajavien organisaatioiden kanssa.
Yhteistyössä yritysten kanssa SVOK pystyy tarjoamaan taloudellisesti erittäin kilpailukykyisen näkyvyysfoorumin vuosittaisissa messuissa ja näyttelyissä myös pienelle yritykselle.

 

Jäsenpalvelut

SVOK palvelee varsinaisia jäseniään veloituksettomalla puhelinneuvonnalla ja sähköpostineuvonnalla. Tarvittaessa SVOK tuottaa myös kirjallisia lausuntoja jäsenvesiosuuskuntiensa toiminnan tueksi.
SVOK hyödyntää uusimpia viestintävälineitä.

Yhteystiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry
Peltokalliontie 18
21230 Lemu
puh. 044 5082844
Y-tunnus: 2302378-2

info @ vesiosuuskunnat.fi 
Mainos 0